jii


- только HD качество  

1:13 - Ben_Jii
Загружено 20 ноября 2019
Музыка.

Andy Panda-Orange sunset
1:13 - Ben_Jii
Загружено 20 ноября 2019
Andy Panda-Orange sunset
3:16 - ДИМАШ / DIMASH - Kirmeshi Jii Tusime / Don't make me dream
Загружено 11 ноября 2019
Димаш Кудайберген / Dimash Kudaiberguen - Kirmeshi Jii Tusime / Don't make me dream
28:2 - Film creștin „Ruperea Vrăjii” Fragment 6
Загружено 1 октября 2019
Înseamnă ascultarea de pastori și prezbiteri acelaşi lucru cu ascultarea față de Dumnezeu?

Unii credincioși cred că pastorii și prezbiterii lumii religioase au fost aleși cu toții și numiți de Domnul și că toți aceștia sunt oameni care slujesc Domnului. Aşadar ei cred că numai ascultarea de pastori și de prezbiteri înseamnă ascultarea de Domnul și că sfidarea sau nesocotirea pastorilor și prezbiterilor înseamnă sfidarea Domnului. Ei cred chiar şi că în biserici numai pastorii și prezbiterii înțeleg Biblia și pot explica Biblia, și atâta timp cât predicile şi faptele pastorilor și prezbiterilor sunt în concordanţă cu Biblia și se bazează pe Biblie, ar trebui ca oamenii să asculte de ei și să-i urmeze. Aşadar această ascultare de pastori și prezbiteri este conformă adevărului? O înțelegere a cunoştinţelor biblice reprezintă o înțelegere a adevărului și a cunoştinţelor despre Dumnezeu? Mai exact, cum trebuie să-i abordăm pe pastorii și prezbiterii care se conformează voii lui Dumnezeu?
19:54 - Film creștin „Ruperea Vrăjii” Fragment 5
Загружено 30 сентября 2019
Pastorii și prezbiterii lumii religioase sunt cu adevărat numiți de Domnul?

Dumnezeu personal stă mărturie pentru orice om pe care El îl numește și îl folosește. Cel puțin, toți primesc confirmarea lucrării Duhului Sfânt, manifestă roadele lucrării Duhului Sfânt și pot ajuta poporul ales al lui Dumnezeu să primească o viață din plin și o păstorire adevărată. Deoarece Dumnezeu este drept și sfânt, fiecare om pe care El îl numește și îl folosește trebuie să fie după voia lui Dumnezeu. Pastorii și prezbiterii din lumea religioasă nu dispun niciunul de cuvântul lui Dumnezeu ca mărturie și, de asemenea, nu au confirmarea lucrării Duhului Sfânt. Cum ar putea pastorii și prezbiterii din lumea religioasă să fie numiți și folosiți personal de Dumnezeu?
31:1 - Film creștin „Ruperea Vrăjii” Fragment 4 - Este credința în Biblie echivalentă cu credința în Domnul
Загружено 29 сентября 2019
Cei mai mulţi pastori și prezbiteri din lumea religioasă cred că Biblia Îl reprezintă pe Domnul și că a crede în Domnul înseamnă a crede în Biblie, iar a crede în Biblie înseamnă a crede în Domnul. Ei cred că dacă cineva se abate de la Biblie, nu poate fi numit credincios și că un om poate fi mântuit și poate intra în împărăția cerului câtă vreme se agață de Biblie. Biblia Îl poate reprezenta cu adevărat pe Domnul? Care este mai exact legătura dintre Biblie și Domnul? Domnul Isus a spus: „Voi cercetaţi Scripturile deoarece credeţi că în ele aveţi viaţă veşnică, dar tocmai acestea sunt cele care depun mărturie despre Mine! Şi totuşi nu vreţi să veniţi la Mine ca să aveţi viaţă!” (Ioan 5:39-40). (NTLR®)
19:1 - Film creștin „Ruperea Vrăjii” Fragment 3 - Cuvântul lui Dumnezeu există şi în afara Bibliei
Загружено 28 сентября 2019
Unii oameni religioși cred că toate cuvintele și lucrările lui Dumnezeu sunt în Biblie și că nu există cuvinte și lucrări ale lui Dumnezeu în afara celor consemnate în Biblie. Acest punct de vedere este în concordanţă cu adevărul? Biblia spune: „Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă ar fi fost scrise fiecare, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi încăput cărţile scrise” (Ioan 21:25). (NTLR®) Dumnezeu spune: „Ceea ce este Dumnezeu și ceea ce are El este veșnic inepuizabil și fără limită. […] Nu Îl limitați pe Dumnezeu la cărți, cuvinte sau la cuvântările Lui din trecut din nou. Există un singur cuvânt pentru a caracteriza lucrarea lui Dumnezeu – nouă. Lui nu Îi place să ia căi vechi sau să Își repete lucrarea și, mai mult, nu vrea ca oamenii să I se închine limitându-L unei anumite sfere. Aceasta este firea lui Dumnezeu” (Cuvântul Se arată în trup).
37:30 - Film creștin „Ruperea Vrăjii” Fragment 2 - Când Domnul Se întoarce, cum Se va arăta El înaintea oamenilor?
Загружено 27 сентября 2019
Zilele de pe urmă au sosit deja, și mulți credincioși tânjesc ca Domnul să Se întoarcă și să-i ia în împărăția cerului. Dar știţi cum ni Se va arăta Domnul când Se va întoarce? Va fi într-adevăr așa cum ne imaginăm, că El va apărea în văzul tuturor, coborând direct pe un nor? Dumnezeu Atotputernic spune: „Dorești să Îl vezi pe Isus? Vrei să trăiești cu Isus? Dorești să auzi cuvintele rostite de Isus? […] Sub ce formă Se va întoarce Isus? Voi credeți că Isus Se va întoarce pe un nor alb, dar eu vă întreb: la ce se referă acest nor alb? Cu atâția urmași ai lui Isus care Îi așteaptă revenirea, printre ce oameni va coborî El?” (Cuvântul Se arată în trup).
26:1 - Film creștin „Ruperea Vrăjii” Fragment 1 - Cum putem să întâmpinăm întoarcerea Domnului
Загружено 26 сентября 2019
Cele patru luni de sânge au apărut deja. Asta înseamnă că marile urgii se vor abate curând asupra noastră, aşa cum s-a profețit în cartea lui Ioel: „Chiar şi peste slujitori şi slujitoare voi turna din Duhul Meu în acele zile. Voi face semne în cer şi pe pământ, sânge, foc şi coloane de fum” (Ioel 2:29-30). (NTLR®) „Soarele va fi transformat în întuneric, iar luna în sânge, înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșătoare a lui Iahve” (Ioel 2:31). Înainte ca marile urgii să se abată asupra noastră, duhul lui Dumnezeu îi va hrăni pe robii și pe roabele Sale şi va forma un grup de biruitori. Dacă nu putem fi răpiți înainte de marile urgii, probabil că vom pieri în timpul acestor urgii. Acum, Fulgerul de la Răsărit mărturisește că Domnul Isus S-a întors, a exprimat adevărul și a format un grup de biruitori. Nu împlineşte lucrul acesta profețiile biblice? Este Fulgerul de la Răsărit manifestarea lucrării Domnului?
30:33 - Film creștin subtitrat „Ruperea Vrăjii” Segment 4
Загружено 9 апреля 2019
Este credința în Biblie echivalentă cu credința în Domnul?

Cei mai mulţi pastori și prezbiteri din lumea religioasă cred că Biblia Îl reprezintă pe Domnul și că a crede în Domnul înseamnă a crede în Biblie, iar a crede în Biblie înseamnă a crede în Domnul. Ei cred că dacă cineva se abate de la Biblie, nu poate fi numit credincios și că un om poate fi mântuit și poate intra în împărăția cerului câtă vreme se agață de Biblie. Biblia Îl poate reprezenta cu adevărat pe Domnul? Care este mai exact legătura dintre Biblie și Domnul? Domnul Isus a spus: „Voi cercetaţi Scripturile deoarece credeţi că în ele aveţi viaţă veşnică, dar tocmai acestea sunt cele care depun mărturie despre Mine! Şi totuşi nu vreţi să veniţi la Mine ca să aveţi viaţă!” (Ioan 5:39-40). (NTLR®)
18:44 - Segment de film creștin „Ruperea Vrăjii” Cuvântul lui Dumnezeu există şi în afara Bibliei
Загружено 8 апреля 2019
Unii oameni religioși cred că toate cuvintele și lucrările lui Dumnezeu sunt în Biblie și că nu există cuvinte și lucrări ale lui Dumnezeu în afara celor consemnate în Biblie. Acest punct de vedere este în concordanţă cu adevărul? Biblia spune: „Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă ar fi fost scrise fiecare, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi încăput cărţile scrise” (Ioan 21:25). (NTLR®) Dumnezeu spune: „Ceea ce este Dumnezeu și ceea ce are El este veșnic inepuizabil și fără limită. […] Nu Îl limitați pe Dumnezeu la cărți, cuvinte sau la cuvântările Lui din trecut din nou. Există un singur cuvânt pentru a caracteriza lucrarea lui Dumnezeu – nouă. Lui nu Îi place să ia căi vechi sau să Își repete lucrarea și, mai mult, nu vrea ca oamenii să I se închine limitându-L unei anumite sfere. Aceasta este firea lui Dumnezeu” (Cuvântul Se arată în trup).
25:53 - Segment de film creștin „Ruperea Vrăjii” Cum putem să întâmpinăm întoarcerea Domnului
Загружено 6 апреля 2019
Cele patru luni de sânge au apărut deja. Asta înseamnă că marile urgii se vor abate curând asupra noastră, aşa cum s-a profețit în cartea lui Ioel: „Chiar şi peste slujitori şi slujitoare voi turna din Duhul Meu în acele zile. Voi face semne în cer şi pe pământ, sânge, foc şi coloane de fum” (Ioel 2:29-30). (NTLR®) „Soarele va fi transformat în întuneric, iar luna în sânge, înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșătoare a lui Iahve” (Ioel 2:31). Înainte ca marile urgii să se abată asupra noastră, duhul lui Dumnezeu îi va hrăni pe robii și pe roabele Sale şi va forma un grup de biruitori...
2:44:49 - Film creștin in romana „Ruperea Vrăjii” Ce mă împiedică să intru în Împărăția cerurilor?
Загружено 4 марта 2019
Fu Jinhua este o bătrână de la o biserică-de-casă din China. Ea a crezut în Domnul timp de mai mulţi ani şi a considerat întotdeauna că Biblia a fost insuflată de Dumnezeu, că toate cuvintele din Biblie sunt cuvintele lui Dumnezeu, că trebuie doar să creadă în Domnul şi să adere la Biblie şi că, atunci când Domnul coboarăpe un nor, va fi răpită în Împărăţia cerurilor. Dar colegii ei plantează o sămânţă de îndoială. Cele patru Luni sângerii s-au arătat, iar profeţiile venirii Domnului au fost îndeplinite. E la mintea cocoşului că Domnul S-a întors deja, aşadar, de ce nu L-am întâmpinat în timp ce coboară pe un nor?…
2:44:37 - „Ruperea Vrăjii” Ce mă împiedică să intru în Împărăția cerurilor?
Загружено 3 марта 2019
Film creștin in romana „Ruperea Vrăjii” Ce mă împiedică să intru în Împărăția cerurilor?
3:5 - Trailer film crestin „Ruperea Vrăjii” Întâmpinarea întoarcerii Domnului Isus
Загружено 16 января 2019
30:33 - „Ruperea Vrăjii” Segment 4 - Este credința în Biblie echivalentă cu credința în Domnul?
Загружено 1 января 2019
Este credința în Biblie echivalentă cu credința în Domnul?

Cei mai mulţi pastori și prezbiteri din lumea religioasă cred că Biblia Îl reprezintă pe Domnul și că a crede în Domnul înseamnă a crede în Biblie, iar a crede în Biblie înseamnă a crede în Domnul. Ei cred că dacă cineva se abate de la Biblie, nu poate fi numit credincios și că un om poate fi mântuit și poate intra în împărăția cerului câtă vreme se agață de Biblie. Biblia Îl poate reprezenta cu adevărat pe Domnul? Care este mai exact legătura dintre Biblie și Domnul? Domnul Isus a spus: „Voi cercetaţi Scripturile deoarece credeţi că în ele aveţi viaţă veşnică, dar tocmai acestea sunt cele care depun mărturie despre Mine! Şi totuşi nu vreţi să veniţi la Mine ca să aveţi viaţă!” (Ioan 5:39-40). (NTLR®)
18:44 - Segment de film creștin „Ruperea Vrăjii” Cuvântul lui Dumnezeu există şi în afara Bibliei
Загружено 31 декабря 2018
Unii oameni religioși cred că toate cuvintele și lucrările lui Dumnezeu sunt în Biblie și că nu există cuvinte și lucrări ale lui Dumnezeu în afara celor consemnate în Biblie. Acest punct de vedere este în concordanţă cu adevărul? Biblia spune: „Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă ar fi fost scrise fiecare, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi încăput cărţile scrise” (Ioan 21:25). (NTLR®) Dumnezeu spune: „Ceea ce este Dumnezeu și ceea ce are El este veșnic inepuizabil și fără limită. […] Nu Îl limitați pe Dumnezeu la cărți, cuvinte sau la cuvântările Lui din trecut din nou. Există un singur cuvânt pentru a caracteriza lucrarea lui Dumnezeu – nouă. Lui nu Îi place să ia căi vechi sau să Își repete lucrarea și, mai mult, nu vrea ca oamenii să I se închine limitându-L unei anumite sfere. Aceasta este firea lui Dumnezeu” (Cuvântul Se arată în trup).
25:53 - Segment de film creștin „Ruperea Vrăjii” Cum putem să întâmpinăm întoarcerea Domnului
Загружено 29 декабря 2018
Cele patru luni de sânge au apărut deja. Asta înseamnă că marile urgii se vor abate curând asupra noastră, aşa cum s-a profețit în cartea lui Ioel: „Chiar şi peste slujitori şi slujitoare voi turna din Duhul Meu în acele zile. Voi face semne în cer şi pe pământ, sânge, foc şi coloane de fum” (Ioel 2:29-30). (NTLR®) „Soarele va fi transformat în întuneric, iar luna în sânge, înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșătoare a lui Iahve” (Ioel 2:31). Înainte ca marile urgii să se abată asupra noastră, duhul lui Dumnezeu îi va hrăni pe robii și pe roabele Sale şi va forma un grup de biruitori. Dacă nu putem fi răpiți înainte de marile urgii, probabil că vom pieri în timpul acestor urgii...
7:4 - SPEED-DRAW | Samantha's Mythix ft. Jii-kun (Collaboration)
Загружено 29 декабря 2018
Newest video out now!
SPEED-DRAW | Samantha and Jii-kun collaboration
2:42:28 - Film crestin subtitrat „Ruperea Vrăjii” Întâmpinarea întoarcerii Domnului
Загружено 29 октября 2018
Fu Jinhua este o bătrână de la o biserică-de-casă din China. Ea a crezut în Domnul timp de mai mulţi ani şi a considerat întotdeauna că Biblia a fost insuflată de Dumnezeu, că toate cuvintele din Biblie sunt cuvintele lui Dumnezeu, că trebuie doar să creadă în Domnul şi să adere la Biblie şi că, atunci când Domnul coboarăpe un nor, va fi răpită în Împărăţia cerurilor. Dar colegii ei plantează o sămânţă de îndoială. Cele patru Luni sângerii s-au arătat, iar profeţiile venirii Domnului au fost îndeplinite. E la mintea cocoşului că Domnul S-a întors deja, aşadar, de ce nu L-am întâmpinat în timp ce coboară pe un nor?…
3:4 - Film crestin subtitrat „Ruperea Vrăjii” Întâmpinarea întoarcerii Domnului (Trailer)
Загружено 11 октября 2018
Fu Jinhua este o bătrână de la o biserică-de-casă din China. Ea a crezut în Domnul timp de mai mulţi ani şi a considerat întotdeauna că Biblia a fost insuflată de Dumnezeu, că toate cuvintele din Biblie sunt cuvintele lui Dumnezeu, că trebuie doar să creadă în Domnul şi să adere la Biblie şi că, atunci când Domnul coboarăpe un nor, va fi răpită în Împărăţia cerurilor. Dar colegii ei plantează o sămânţă de îndoială. Cele patru Luni sângerii s-au arătat, iar profeţiile venirii Domnului au fost îndeplinite. E la mintea cocoşului că Domnul S-a întors deja, aşadar, de ce nu L-am întâmpinat în timp ce coboară pe un nor?…
3:13 - 12 - Zoro vs Kero-jii
Загружено 26 августа 2018
One Piece Movie 6 OST
4:26 - Kheddo Jii - Full Song | Shaa Ra Ra Ra | Daler Mehndi | DRecords
Загружено 19 апреля 2018
Year of Release : 2004
Album: Shaa Ra Ra Ra
Song: Kheddo Jii
Singer: Daler Mehndi
Music: Daler Mehndi
Lyrics: Daler Mehndi
Label : DRecords

____...
2:21 - 未来のライター Jii!Jii!Jii!テーマソング(フルバージョン*)
Загружено 9 апреля 2018
次世代のライター【Jii】のテーマソング!
詳細はこちら→ 
3:16 - ДИМАШ / DIMASH - Kirmeshi Jii Tusime / Don't make me dream
Загружено 6 декабря 2017
Димаш Кудайберген - Kirmeshi Jii Tusime / Don't make me dream

14:20 - John McLaughlin - Here Comes The Jiis (New Morning - Paris - March 1st 2017)
Загружено 18 ноября 2017
John McLaughlin & The 4th Dimension
Gary Husband (keyboards, drums), Étienne M'Bappé (bass), Ranjit Barot (drums)

2:37 - Dimash - You are so passionate! Kirmeshi Jii Tusime, from basso, chest voice to
Загружено 24 августа 2017
Kirmeshi Jii Tusime-Dimash
3:27 - " KEN JII MIZRAHI @VOGUE IS THE CURE "
Загружено 15 июня 2017
THE ICONIC HOUSE OF MIZRAHI #7LETTERS ( ITALY )

VOGUE PERFORMANCE
at BIG BANG STREET ZONE 2017 ( ITALY )

TRACK : Diva Dance ( 5° Elements )
3:47 - EUN JII WON, LEE SUHYUN & KIM EUN BI - LOVE SONG [MY SECRET ROMANCE OST]
Загружено 25 апреля 2017
You ♥ Корею? ♥ Тогда тебе сюда ♥
40:29 - D2D Pizza JS Владимир Кожин "Jii - фреймворк, который Вы уже знаете" (2016)
Загружено 21 апреля 2017
Jii Framework — это изоморфный MVC JavaScript фреймворк с открытым исходным кодом, построенн...
4:3 - [Big Boss]Jung Eun JIi (A Pink) - Your Garden (Strong woman Do Bong Soon ost 1) рус.саб.
Загружено 9 апреля 2017
Фансаб-группа • Big Boss •
1:47 - Ken Jii Mizrahi - Me Myself and I
Загружено 19 февраля 2017
HOUSE OF MIZRAHI - ITALY CHAPTER

Starring : KENJII MIZRAHI

Shotting : Frenkee Photographer

Styled : Placido Balzano

U THINK U KNOW...BUT U HAV...
6:5 - Еженедельный конкурс "Epic Battle" - 26.12.16-01.01.17 (JIi_oTbIu / Spähpanzer Ru 251)
Загружено 9 января 2017
Название музыкального трека и ссылку на реплей можно найти в описании к данному видео на YouTube
3:2 - Bleach AMV-[Yama-jii]-Fire it up
Загружено 12 октября 2016
2:32 - Jiiールドカップだ Jii!Jii! Jii!
Загружено 13 сентября 2016
Lighter of the future " Jii "came back with World Cup!
未来のライター『Jii』のテーマソングが、ワールドカップに便乗(!?)して帰ってきた!
謎の3人組アイドルユニット「てんむす produced by ライテック」もデビュー!
2:19 - 未来のライター Jii!Jii!Jii!
Загружено 11 августа 2016
未来のライター【Jii】のテーマソング!
詳細はこちら→
2:36 - jii
Загружено 29 июля 2016
the summer breathes. animation by jin sound and music by eric ko (/ericko)
3:4 - Bleach AMV-[Yama-jii]-Fire it up
Загружено 17 июля 2016
A tribute for the 1st Squad Captain Yamamoto Genryuusai.
I DO NOT OWN THE ANIME OR THE SONG.This is purely fan-made
Song:Thousand Foot Krutch-Fire it up
Enjoy
3:22 - OkameP feat. GUMI - 自慰 [Jii] (rus sub)
Загружено 13 июля 2016
自慰 (Jii) имеет 2 значения: мастурбация и самоутешение. В песне как раз идёт игра слов. Также идёт игра слов с 僕 (boku) [Я].
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Music&lyrics: オカメP
NND:
10:25 - John McLaughlin & The 4th Dimension- Here Come the Jiis - Kolkata, 3/11/2015
Загружено 7 апреля 2016
John McLaughlin & The 4th Dimension perform 'Here Come the Jiis' from the album 'Black Light' at the Dalhousie Institute, Kolkata on 3/11/2015.

Musicians
John McLaughlin -- Guitar
Etienne Mbappe -- Bass
Ranjit Barot -- Drums
Gary Husband -- Keyboards & Drums

Интересное в онлайне