Смотреть видео онлайн

dagen


- только HD качество  

34:23 - Dutch gospel film | Hoe oordeelt God over de mens en reinigt Hij hem in de laatste dagen?
Загружено вчера
Dutch gospel film | Hoe oordeelt God over de mens en reinigt Hij hem in de laatste dagen? - ‘Ontwaken uit de Droom’ Clip 3 (Dutch Subtitles)
In de Laatste Dagen wordt God tot vlees om op aarde het werk van het oordeel te doen, om te beginnen met het huis van God. Dus hoe kan het werk van het oordeel van Almachtige God in de laatste dagen de mens reinigen en redding? Welke veranderingen zullen er in je eigen levensgezindheid optreden, nadat je het oordeel en de tuchtiging van Almachtige God hebt ervaren? Deze filmclip uit ‘Ontwaken uit de droom’ geeft je alle antwoorden.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.
3:16 - Bots — Zeven dagen lang
Загружено 18 июня 2019
старинная застольная бретонская(не путать с британией) песня. получила второе рождение в 70-ых годах. Именно этот вариант группы Bots стал популярн...
4:59 - Gezang Gods woorden ‘God volbrengt alles in de laatste dagen vooral met woorden’ (Gospel lied)
Загружено 18 июня 2019
I
Tijdens de laatste dagen wanneer God incarneert,
gebruikt Hij vooral het woord om alles te openbaren en volbrengen.
Alleen in Zijn woorden kan je zien
wat Hij is, Hij is God Zelf.
God in het vlees doet geen ander werk
dan het spreken van woorden.
Er is geen nood aan feiten, woorden zullen nu voldoen.
God is naar de aarde gekomen in de laatste dagen
om de bediening van het woord uit te voeren.
Zodat de mens Hem kan kennen, zien wat Hij is,
Zijn wijsheid en al Zijn wonderlijke daden van Zijn woord.
II
In de komende toekomst zal Zijn woord neerdalen
op elke religie en groep,
elke natie en denominatie.
God gebruikt het woord om te overwinnen
en laat iedereen het gezag en de macht ervan zien.
Dus vandaag kijk je naar het enige woord van God.
In het Tijdperk van het Koninkrijk,
gebruikt God vooral het woord om alle mensen te overwinnen. ...

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.
30:29 - Uitspraken van Christus van de laatste dagen ‘Gods werk, Gods gezindheid, en God Zelf I’ Deel één
Загружено 10 июня 2019
Almachtige God zegt: “… is Gods gezindheid open voor iedereen en niet verborgen, omdat God nooit enig mens bewust heeft ontweken en nooit bewust heeft geprobeerd Zichzelf te verbergen zodat de mens Hem niet kan kennen of begrijpen. Gods gezindheid is altijd open geweest en heeft altijd elke persoon onbevangen aan kunnen kijken. Tijdens Gods management doet God Zijn werk, kijkt Hij iedereen aan; en Zijn werk wordt gedaan in ieder persoon. Terwijl Hij Zijn werk doet, onthult Hij voortdurend Zijn gezindheid, gebruikt Hij voortdurend Zijn essentie en wat Hij heeft en is om ieder persoon te leiden en deze van het nodige te voorzien.”

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.
7:21 - Wat zullen we drinken with lyrics - (Zeven dagen lang) - Er is genoeg voor iedereen
Загружено 3 июня 2019
Dutch folk song originally from Brittany, created in the late 1920s. Called "Son ar chistr", the Song of the Cider. It was popularized by farmers w...
3:16 - Bots - Zeven dagen lang
Загружено 1 июня 2019
Drinken?

2:30 - Gratulerer med dagen Tarjei 20år
Загружено 24 мая 2019
4:47 - Kerkmuziek ‘De vleesgeworden God van de laatste dagen verricht voornamelijk het werk van woorden’
Загружено 24 мая 2019
De vleesgeworden God van de laatste dagen maakt een einde aan het Tijdperk van Genade
en spreekt woorden die vervolmaken en verlichten,
woorden die het mensenhart bevrijden van vage noties over God.
Jezus bewandelde een weg die anders was.
Hij deed wonderen en genas de zieken, predikte het evangelie van het koninkrijk
en werd gekruisigd om alle mensen te verlossen.
Zo kreeg de mens er een notie van dat dit is hoe God altijd zal zijn.
De vleesgeworden God van de laatste dagen vervult en openbaart alles met woorden.
Uit Zijn woorden kun je opmaken wat Hij is;
uit Zijn woorden kun je opmaken dat Hij God is.
De vleesgeworden God van de laatste dagen
bevrijdt het mensenhart van vage noties over God.
Door Zijn woorden en daden werkt Hij onder alle mensen.
Zo kent de mens de werkelijkheid van God en gelooft hij niet in een God die vaag is.
Door de woorden van God in het vlees maakt Hij de mens compleet en vervult Hij alle dingen.
uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’
2:29 - Germany Bots — Zeven dagen lang
Загружено 21 мая 2019
43:36 - Melodifestivalen-Dagen Efter. (With Swedish Subtitles.) 10.03.2019.
Загружено 19 мая 2019
The day after we get to accompany on the entire journey to the final and get an exclusive insight into what happened after final was over. The video includes the swedish subtitles.

Svenska:-Dagen efter får vi följa med på hela resan fram till finalen och får en exklusiv inblick i vad som hände efter att finalsändningen var över. Det video inkluderar svenska subtitles.
43:15 - Melodifestivalen-Dagen Efter. 10.03.2019.
Загружено 19 мая 2019
The day after we get to accompany on the entire journey to the final and get an exclusive insight into what happened after final was over.

Svenska:-Dagen efter får vi följa med på hela resan fram till finalen och får en exklusiv inblick i vad som hände efter att finalsändningen var över.
30:13 - Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip5 – Waarom de Heer terugkeert om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen (Nederlan
Загружено 16 мая 2019
Veel mensen denken dat onze zonden al vergeven zijn en dat we de redding bereikten toen we ons geloof in de Heer betuigden, dus waarom voert de Heer ons niet meteen naar het hemelse koninkrijk? Waarom moet Hij de mensheid nog steeds oordelen en reinigen? Betekent het oordeel van God over de mensheid in de laatste dagen de zuivering en verlossing of juist de veroordeling en vernietiging van de mensheid? Deze videoclip zal je de geheimen onthullen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.
2:18 - Det är dagens Sverige Man ska ha kölapp på 112
Загружено 9 мая 2019
2:19 - Det är dagens Sverige "Man ska ha kölapp på 112"
Загружено 5 мая 2019
Källa; Thore Hult -
37:44 - Uitspraken van Christus van de laatste dagen ‘God Zelf, de unieke V Gods heiligheid (II)’ Deel vier
Загружено 2 мая 2019
Almachtige God zegt: “Het begrijpen en kennen van het wezen van God biedt de mens onmeetbare hulp bij de intrede tot het leven. Ik hoop dat jullie dit niet negeren of dit als een spelletje zien; het kennen van God is de essentiële basis en grondslag voor het geloof van de mens in God en zijn streven naar waarheid en redding, en iets waar niet van kan worden afgezien. Als de mens in God gelooft, maar God niet kent, en als de mens tussen bepaalde letters en leerstellingen leeft, zul je de redding nooit bereiken, zelfs als je handelt en leeft in overeenstemming met de oppervlakkige betekenis van de waarheid. Dat wil zeggen, als je geloof in God niet is gebaseerd op het kennen van Hem, betekent je geloof niets.”

Onderdelen van het materiaal in deze video zijn van:
3:58 - Timoteij - 2010 - Langtan - Fanga Dagen
Загружено 2 мая 2019
Молодой шведский девичий квартет пришел на смену прослаленным коллективам. ДЕБЮТНЫЙ диск получился очень неплохим - танцевальным, заводным, мелодич...

2:32 - En klockren skildring av dagens Sverige
Загружено 1 мая 2019
Louise Nordahl:
4:4 - NTR Podium | Nederlandse Dans Dagen
Загружено 29 апреля 2019
Excerpt of 'Stop-Motion' created by Paul Lightfoot and Sol Leon shown in the 'Award show of the 'Dutch Dance Days' for the program 'NTR Podium'. Da...
3:16 - Dag 1: Första dagen i Svenskarnas hus
Загружено 1 апреля 2019
Vi skulle spela in från huset när det plötsligt klev in besök... (Magnus säger måndag istället för tisdag...)
4:42 - bazart - 5 dagen (live sessie @ Daft Studios)
Загружено 29 марта 2019
Enkele weken geleden doken we in de Daft studios voor een paar live sessies op te nemen van nummers op ‘2’.

Shot by Wanderkeit.

Beluister ‘2’ h...
1:33 - Park intervju - om gatukonstnärer i dagens Sverige
Загружено 29 марта 2019
Se hela intervjun på Palaestra Media:
7:20 - bots - Zeven dagen lang
Загружено 17 марта 2019
лютваффе
30:39 - Het verband tussen het oordeel in de laatste dagen en het binnengaan van het koninkrijk der hemelen
Загружено 15 марта 2019
Almachtige God zegt: “Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en door God zal worden goedgekeurd. Als je niet de weg van het leven zoekt die door Christus van de laatste dagen wordt voorzien, dan zul je nooit de goedkeuring van Jezus verkrijgen en zul je nooit gekwalificeerd worden om de poort van het koninkrijk van de hemel binnen te gaan … Christus is gedurende de laatste dagen voor de mens de poort tot het koninkrijk, die niemand mag omzeilen. Niemand zal door God worden vervolmaakt dan alleen door Christus” (Het Woord verschijnt in het vlees). Bekijk alstublieft deze korte video om een nauwkeuriger begrip te verkrijgen!
4:18 - Nog 5 dagen tot de verkiezingen
Загружено 15 марта 2019
22:2 - Uitspraken van Christus van de laatste dagen ‘Gods huidige werk kennen’
Загружено 13 марта 2019
Almachtige God zegt: “In één opzicht ontdoet de vleeswording van God in de laatste dagen de plaats die de vage God inneemt in de opvattingen van de mens. zodat het beeld van de vage God niet langer in het hart van de mens te vinden is. Door Zijn feitelijke woorden en feitelijke werk, Zijn reizen door alle landen en het uitzonderlijk echte en normale werk dat Hij doet onder de mensen, leert Hij de mens de realiteit van God kennen en ontdoet hij het hart van de mens van de plaats van de vage God. In een ander opzicht gebruikt God de door Zijn vlees gesproken woorden om de mens compleet te maken en om alle dingen tot stand te brengen. Dit is het werk dat God tot stand zal brengen in de laatste dagen.”
1:40:45 - Дни без любви / Dagen zonder lief (Феликс ван Грунинген, 2007)
Загружено 13 марта 2019
Через несколько лет после отъезда Келли возвращается в свой родной провинциальный городок к своим лучшим друзьям. Невольно Келли становится катализатором отношений и причиной последующих бурных событий. Вопросов становится больше, чем ответов. Возможно ли вернуть прежние впечатления и ту бесшабашность молодых лет? Возможно ли воплотить юношеские мечты, когда ты уже взрослый? Являются ли любовь и свобода взаимоисключающими?
29:54 - Uitspraken van Christus van de laatste dagen ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III’ Deel zeven
Загружено 13 марта 2019
Almachtige God zegt: “De verschijning van de Heer Jezus gaf Zijn intense bezorgdheid over Zijn volgelingen menselijke vorm en gaf deze over aan Zijn spirituele lichaam, of, zoals je ook kunt zeggen, Zijn goddelijkheid. Zijn verschijning stelde mensen ook in staat een andere ervaring en een ander gevoel van Gods bezorgdheid en zorg te ondergaan en bewees tevens krachtig dat God de Ene is die een tijdperk begint, de Ene die een tijdperk ontwikkelt en de Ene die een tijdperk afsluit. Door zijn verschijning versterkte Hij het geloof van alle mensen, en door Zijn verschijning bewees Hij de wereld het feit dat Hij God Zelf was. Dit gaf Zijn volgelingen eeuwige bevestiging en door Zijn verschijning begon Hij ook aan een fase van Zijn werk in het nieuwe tijdperk.”
28:24 - Christelijke film clip 5 - Is het oordeel van God in de laatste dagen straf of redding?
Загружено 10 марта 2019
Sommige mensen lezen de woorden van God en zien dat het soms om onverbiddellijke zaken gaat, zoals het oordeel van de mensheid, veroordeling en vervloeking. Ze denken dat als God mensen oordeelt en vervloekt, ze zullen worden veroordeeld en gestraft. Hoe kan men beweren dat deze vorm van oordeel bedoeld is om de mensheid te zuiveren en te redden? ” God zegt: “Wat God vervloekt is de ongehoorzaamheid van de mens en wat Hij oordeelt zijn de zonden van de mens.” “De ernstige onthullingen van het woord zijn allemaal bedoeld om je naar het juiste pad te leiden” (Het Woord verschijnt in het vlees). Wat is de juiste manier om het werk van het oordeel van God in de laatste dagen te begrijpen?
28:24 - ‘Wat een prachtige stem’ Clip 5 - Gods oordeel van de laatste dagen is de redding van de mens
Загружено 10 марта 2019
Christelijke film ‘Wat een prachtige stem’ Clip 5 - Gods oordeel van de laatste dagen is de redding van de mens
Sommige mensen lezen de woorden van God en zien dat het soms om onverbiddellijke zaken gaat, zoals het oordeel van de mensheid, veroordeling en vervloeking. Ze denken dat als God mensen oordeelt en vervloekt, ze zullen worden veroordeeld en gestraft. Hoe kan men beweren dat deze vorm van oordeel bedoeld is om de mensheid te zuiveren en te redden? God zegt: “Wat God vervloekt is de ongehoorzaamheid van de mens en wat Hij oordeelt zijn de zonden van de mens.” “De ernstige onthullingen van het woord zijn allemaal bedoeld om je naar het juiste pad te leiden” (Het Woord verschijnt in het vlees). Wat is de juiste manier om het werk van het oordeel van God in de laatste dagen te begrijpen?

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.
27:7 - Uitspraken van Christus van de laatste dagen ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II’ Deel vier
Загружено 3 марта 2019
Gods woorden in deze video zijn van het boek ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ De inhoud van deze video:
Jobs bestendige integriteit beschaamt Satan en laat hem in paniek op de vlucht slaan
Jobs liefde voor Gods weg gaat alles te boven
Te midden van extreem lijden realiseert Job zich werkelijk Gods zorg voor de mensheid
Nog een manifestatie van Jobs vrees voor God en mijden van kwaad is zijn verheffing van Gods Naam in alle dingen
De vele misvattingen van de mensen over Job
Job vervloekt zijn geboortedag, omdat hij niet wil dat God door hem pijn lijdt
Job verslaat Satan en wordt in Gods ogen werkelijk mens
3:35 - Gratulerer med dagen
Загружено 2 марта 2019
19:13 - Clip 4 - Wat is het verschil tussen Gods oordeel van de laatste dagen en het werk van de Heer Jezus?
Загружено 2 марта 2019
Sommige mensen geloven dat, nadat de Heer Jezus opstond en opsteeg naar de hemel, de Heilige Geest met Pinksteren op de mens neerdaalde. Hij vermaande de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wanneer wij het werk van de Heilige Geest ontvangen en bij de Heer boete doen, ervaren wij het oordeel van de Heer. Het werk door de Heilige Geest op Pinksteren zou Gods oordeel van de laatste dagen moeten zijn. Ontvangen wij dat op de juiste manier? Wat is het verschil tussen het werk van de Heer Jezus en het oordeelswerk van de laatste dagen van Almachtige God?
18:8 - Uitspraken van Christus van de laatste dagen ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’
Загружено 1 марта 2019
Almachtige God zegt: “Sinds het afscheid van Jezus hebben Zijn volgelingen en al de heiligen die Zijn gered in zijn Naam, wanhopig naar Hem verlangd en uitgekeken. Al degenen die zijn gered door de genade van Jezus Christus in het Tijdperk van Genade hebben verlangd naar die vreugdevolle dag in de laatste dagen wanneer Jezus de Redder op een witte wolk afdaalt en onder de mensen verschijnt. ... Toch is dit niet wat Jezus de Redder heeft gedaan; Hij heeft het tegenovergestelde gedaan van wat de mens zich heeft voorgesteld. Hij is niet afgedaald onder degenen die zozeer naar zijn terugkeer hebben verlangd en Hij is niet rijdend op een witte wolk aan alle mensen verschenen. Hij is al aangekomen, maar de mens kent Hem niet en weet niet van Zijn komst. De mens kijkt slechts tevergeefs naar Hem uit, niet vermoedend dat Hij al op een witte wolk is afgedaald (de witte wolk die Zijn Geest, Zijn woorden en Zijn gezindheid in al haar aspecten en alles wat Hij is) …”
5:31 - Linnea Henriksson Den stora dagen
Загружено 25 февраля 2019
32:57 - Uitspraken van Christus van de laatste dagen ‘Gods werk, Gods gezindheid, en God Zelf I’ Deel drie
Загружено 21 февраля 2019
Almachtige God zegt: “Maar in Noachs hart en bewustzijn was beslist geen enkele twijfel over Gods bestaan en daarom was zijn gehoorzaamheid aan God zuiver en kon hij de test doorstaan. Zijn hart was puur en open voor God. Hij had niet al te veel kennis van leerstellingen nodig om zichzelf ervan te overtuigen elk woord van God te volgen en evenmin had hij veel feiten nodig om het bestaan van God te bewijzen, zodat hij kon aanvaarden wat God toevertrouwde en in staat was te doen wat God hem liet doen. Dit is het wezenlijke verschil tussen Noach en de mensen van vandaag en het is tevens precies de ware omschrijving van wat een volmaakt man in Gods ogen is. Wat God wil zijn mensen als Noach. Hij is het soort persoon dat God prijst en ook precies het soort persoon dat God zegent. Hebben jullie hierover verlichting ontvangen? Mensen kijken naar elkaars buitenkant, terwijl God kijkt naar de harten van mensen en naar hoe ze in wezen zijn.”
29:20 - Uitspraken van Christus van de laatste dagen ‘Over titels en identiteit’ Deel één
Загружено 19 февраля 2019
Almachtige God zegt: “Jezus representeerde de Geest van God en was de Geest van God rechtstreeks aan het werk. Hij deed het werk van een nieuwe tijd, het werk dat niemand eerder had gedaan. Hij opende een nieuwe weg, Hij representeerde Jehova en Hij representeerde God Zelf. Terwijl Petrus, Paulus en David, ongeacht hoe ze genoemd werden, slechts de identiteit van een schepsel van God representeerden, of werden gezonden door Jezus of Jehova. Dus hoe veel werk ze ook deden, hoe groot de wonderen die ze deden ook waren, ze waren uiteindelijk slechts schepselen van God en niet in staat om de Geest van God te representeren. Zij werkten in de naam van God of na gezonden te zijn door God. Bovendien werkten zij in de tijdperken die was begonnen door Jezus of Jehova en het werk dat zij deden stond niet los. Zij waren uiteindelijk slechts schepselen van God.”
52:50 - Uitspraken van Christus van de laatste dagen ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I’ Deel vier
Загружено 12 февраля 2019
Almachtige God zegt: “Hoewel God via de regenboog een verbond met de mensheid sloot, heeft Hij nooit iemand verteld waarom Hij dat heeft gedaan, waarom Hij dit verbond heeft opgesteld. Dat betekent dat Hij niemand ooit heeft verteld wat Zijn gedachten werkelijk zijn. Dat komt omdat niemand kan bevatten hoe diep de liefde van God is voor de mensheid die Hij eigenhandig heeft geschapen, en er is ook niemand die kan beseffen hoe Zijn hart pijn deed toen Hij de mensheid vernietigde. Ook al vertelt Hij mensen hoe Hij Zich voelt, zij kunnen dit vertrouwen daarom niet aan. Hoewel Hij pijn ervaart, gaat Hij toch verder met de volgende stap van Zijn werk. God geeft altijd het beste van Zichzelf en geeft de mensheid altijd de beste dingen, terwijl Hij in stilte al het lijden Zelf draagt. God maakt nooit openlijk bekend wat dit lijden inhoudt. Hij draagt het Zelf en wacht in stilte. …”
2:40:35 - Gods waarschuwing in de laatste dagen ‘De stad zal omvergeworpen worden’ Nieuwe christelijke film
Загружено 8 февраля 2019
Christian Cheng Huize is medewerkster in een huiskerk in China. Ze heeft gezien dat haar kerk een fabriek opent en dat de pastor gelovigen aanmoedigt om lid te worden van de Drie-Zelf Kerk en zo dus te zwichten voor de CCP-overheid. Gedreven door afgunst voeren de pastor en de ouderling van de kerk zowel openlijk als heimelijk strijd om hun persoonlijke status en reputatie, waardoor de kerk verdeeld raakt. Ook werken ze samen met de CCP-overheid om verzet te bieden tegen Bliksem uit het oosten en om gelovigen te ontmoedigen zich hierin te verdiepen. Daarnaast geven ze broeders en zusters die het evangelie van het koninkrijk verkondigen, actief aan bij de politie om hen te laten arresteren. Cheng Huize is ernstig verontrust; ze beseft dat de kerk het werk van de Heilige Geest al verloren heeft en is verworden tot een religieuze plaats als het Grote Babylon, dat door de Heer werd vervloekt en verafschuwd. Ze besluit zich te gaan verdiepen in Bliksem uit het oosten, op zoek naar Gods werk en verschijning….
23:42 - Gods woorden ‘Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven’
Загружено 31 января 2019
Almachtige God zegt: “Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en door God zal worden goedgekeurd. Als je niet de weg van het leven zoekt die door Christus van de laatste dagen wordt voorzien, dan zul je nooit de goedkeuring van Jezus verkrijgen en zul je nooit gekwalificeerd worden om de poort van het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, want je bent zowel een marionet als een gevangene van de geschiedenis. Degenen die worden beheerst door regels en geschreven woorden en geketend zijn door de geschiedenis zullen nooit in staat zijn om het leven te verkrijgen en zullen nooit in staat zijn om de eeuwige weg van het leven te verkrijgen. Dat komt omdat alles wat ze hebben troebel water is dat al duizenden jaren stil heeft gestaan, in plaats van het levenswater dat vanuit de troon stroomt.”
5:15 - Jimmie Åkessons (SD) anförande i dagens partiledardebatt - 2019-01-30
Загружено 30 января 2019
Jimmie Åkessons anförande där han radar upp vad som är fel med denna regering och vad SD tänker satsa på i opposition.

Hela debatten hittar du här...

Интересное в онлайне