Смотреть видео онлайн

SUW


- только HD качество  

5:2 - Bulgogi Rosé Pasta _ Korean Street Food _ Food Truck Street _ Nammun Market, Suw
Загружено 7 июля 2019
푸디보이 FoodieBoy (USD 5.1)
3:21 - Quwanish Muratov_Suwģa barģan qız | Қууаныш Муратов_Сууга барган қыз
Загружено 24 июня 2019
📲Telegram kanal⤵️⤵️⤵️
↘️
2:13 - Özbegistandaky 'gudratly' suw başagaýlygy
Загружено 5 июня 2019
Özbegistanyň Çust etrabynda müňlerçe adam, tebipçilik häsiýete eýedigi aýdylýan, mineral suwuny almak üçin nobata durýarlar. Emma, saglyk resmileri...
1:43 - Jer-suw (Жер-су) - Anlasana
Загружено 19 мая 2019
Jer-suw (Жер-су) – Anlasana (Haluk Levent cover)

#jer_suw #earthwater #motherland #almaty #worldmusic #ethnicmusic #guitar #bansuri #rainstick #anatolianrock #haluklevent #anlasana
1:54 - Jer-suw (Жер-су) – Anlasana (Haluk Levent cover, first draft)
Загружено 16 апреля 2019
Jer-suw (Жер-су) – Anlasana (Haluk Levent cover, first draft)

#jer_suw #earthwater #motherland #almaty #worldmusic #anatolianrock #haluklevent #anlasana
1:59 - Jer-suw (Жер-су) – Zikir (Dhikr, Зикр)
Загружено 16 апреля 2019
Jer-suw (Жер-су) – Zikir (Зикр/Dhikr)

(kaz)
Zikir – algackı kawımdık nanım-senim kezeńinen bastaw alıp Islämdegi sopılıktıń mediytasyalık böligi retinde kalıptaskan ejelgi ruwhanıy sıyınıw äreketi.

(рус)
Зикр – древняя духовная практика, уходящая корнями к периоду анимизма первобытного общества и сформировавшаяся в медитативную составляющую суфизма в Исламе.

(eng)
Dhikr is an ancient spiritual practice, rooted in the period of animism of primitive society and formed in the meditative component of Sufism in Islam.

#jer_suw #earthwater #motherland #dhikr #sufi #balkhash #worldmusic #oldturkic #kazakgrammar
2:29 - Jer-suw (Жер-су) – Kün jaylatıw (Rainmaking, Вызов дождя)
Загружено 16 апреля 2019
Jer-suw (Жер-су) – Kün jaylatıw/Вызов дождя/Rainmaking

(kaz)
Kazak dalasında Isläm dinine deyin kawımmen ötkiziletin "Tasattık" ırımınan burın tek baksılar atkaratın "Kün jaylatıw" ırımı bolıptı-mıs. Kazakta "Ak, kılań jılkı jay tartadı" degen söz bar. Kılań attıń icinen cıkkan "jay tası" arkılı burıngı baksılarga Täńirim kün rayın ıńgayına karay buratın kudıret bergen eken.

(рус)
В казахской степи до прихода Ислама вместо коллективного обряда "Тасаттық" существовал обряд "Күн жайлату", совершаемый исключительно шаманами. У казахов есть поговорка – "Светлые кони тянут молнию". Тенгри наделял древних шаманов силой, с помощью которой они могли изменить погоду используя "камень молнии (жай тасы)", что извлекался из белой лошади.

(eng)
In the Kazak steppe before the advent of Islam instead of the collective rite "Tasattık" there was a rite "Kün jaylatıw", performed exclusively by shamans. Kazaks have a saying – "Light horses pull lightning". Tengri gave the ancient shamans the power with which they could c
15:2 - Tebigy heläkçilik: Türkmensähradaky güýçli sil we suw joşmalary
Загружено 2 апреля 2019
“Dünýä Türkmenleri” gepleşiginiň nobatdaky sanynda Eýranyň il arasynda Türkmensähra atlandyrylýan sebitlerinde, şeýle-de Türkmenistanyň Eýran bilen araçäkleşýän regionlarynda ýüze çykan soňky howa hadysalary we olaryň ilatyň gündelik durmuşyna ýetiren täsiri barada gürrüň edilýär.
11:19 - Тележки SUW 2000 Польша
Загружено 16 марта 2019
презентационный ролик
32:26 - Heartbreaking! Baba Suwe Break down In Tears As He Narrates How He Got Stroke,U We Cry Watching This
Загружено 11 марта 2019
Heartbreaking! Baba Suwa Break down In Tears As He Narrates How He Got Stroke, You We Cry Watching This
Please Click To Subscribe:
1:45 - 🔥 Peak_Controller - SUW Session “Neспать» 10 июня 2018.
Загружено 10 марта 2019
Играю свой же трек Acid_C - Neuro Twist и свожу его с Acid_C - Psychic Reptiles. Оба трека вышли на европейском лэйбле Art.Vault в 2017 и 2018 годах.
)
3:5 - Habib ft. MaRo- Suw sep lampa 2019
Загружено 26 января 2019
Habib ft. MaRo- Suw sep lampa (Official Video)
4:17 - Azatorazminem-suw sepinigga
Загружено 26 декабря 2018
TM RAP
1:0 - "Suw sep"
Загружено 30 ноября 2018
55:19 - n4pp - Reactor Radio LIVE (SUW_Session 25.08.2018)
Загружено 10 октября 2018
Donate :
1:17:28 - Syntez ATF - Reactor Radio LIVE (SUW_Session 25.08.2018)
Загружено 10 октября 2018
Donate :
51:23 - Reflex LP - Reactor Radio LIVE (SUW_Session 25.08.2018)
Загружено 10 октября 2018
Donate :
45:25 - SRKV - Reactor Radio LIVE (SUW_Session 25.08.2018)
Загружено 10 октября 2018
Donate :
42:40 - Erugo Purakushi - Reactor Radio LIVE (SUW_Session 25.08.2018)
Загружено 10 октября 2018
Donate :
1:38:51 - Arachno Purgatory - Reactor Radio LIVE (SUW_Session 25.08.2018)
Загружено 10 октября 2018
Donate :
52:53 - BiomeXanika - Reactor Radio LIVE (SUW_Session 25.08.2018)
Загружено 10 октября 2018
Donate :
33:15 - BLVCK CVRNVGE - Reactor Radio LIVE (SUW_Session 25.08.2018)
Загружено 10 октября 2018
Donate :
2:17 - SUW Session 3 - Dark
Загружено 9 сентября 2018
54:59 - Valentin Galitskiy - Reactor Radio LIVE (SUW_Session 25.08.2018)
Загружено 2 сентября 2018
Donate :
15:17 - Влог №5 - Как вписаться играть в SUW Session|, подвал в клубе Грибоедов и сет в пустой зал
Загружено 2 сентября 2018
2:37 - SUW_light
Загружено 31 августа 2018
4:51 - SUW_light
Загружено 31 августа 2018
1:26 - Приглашение на SUW Session в клуб Грибоедов,31 августа 2018 года
Загружено 29 августа 2018
1:11 - Приглашение на SUW Session 20-го июля от Arachno Purgatory
Загружено 15 июля 2018
20 июля. 23:55. Оба зала клуба Лес. Встречайте, совершенно новый формат вечеринки. Традиционно, вход с репостом этой записи - 300 рублей, без репоста и после 01:00 - 400 рублей. Всем гостям на входе welcome drink от нашего именинника и организатора ивента n4pp

(Arachno Purgatory Remix)
1:49 - Видеоприглашение на мероприятие SUW,20 июля,клуб Лес (Казанская,7)
Загружено 13 июля 2018
2:11 - Prezident Duşenbede geçirilýän halkara suw maslahatyna gatnaşýar.
Загружено 20 июня 2018
Şu gün 20-nji iýunda prezident Berdimuhamedow Täjigistana iş saparyny amala aşyryp, onuň dowamynda “Durnukly ösüş üçin suw” atly halkara maslahata gatnaşýar diýip, TDH habar berýär.
1:44 - Peak_Controller - SUW Session “Neспать" 10 июня 2018. Бар "Лес Villa"
Загружено 11 июня 2018
Glitch-Hop от Дениса «Peak_Controller (Acid_C)» в баре «Лес Villa” на вечеринке “SUW_Session” программы “Neспать». 10 июня 2018
3:14 - CLIMATE SUW TOYOTA C-HR BODY KIT
Загружено 19 мая 2018
3:4 - (4K)CLIMATE SUW TOYOTA LANDCRUISER 200 BODY KIT クライメイト ランクル200エアロカスタム - 東京オートサロン
Загружено 16 марта 2018
CLIMATE SUW TOYOTA LANDCRUISER 200 BODY KIT
TOKYO AUTO SALON 2018,JAN 13
Custom Car Auto Show in Japan 2018.
Japanese VIP CAR STYLE .Luxury modifie...
3:5 - Gulshirin Owezmammedowa - Suw ber icheli [Miras Tv yaylymy] 2018
Загружено 11 марта 2018
Gulshirin Owezmammedowa - Suw ber icheli [Miras Tv yaylymy]
Yükle:
1
3:13 - Aşgabatda suw ölçeýji gurallary oturtmak gyssagly talap edilýär
Загружено 28 ноября 2017
Türkmenistanda ilata ozal mugt berlen gazyň, suwyň, elektrik togunyň tölegli edilmegi bilen bu hyzmatlar üçin hasaplaýjy enjamlary goýdurmaklyga birnäçe wagt bäri görkezme berlip gelinýärdi.

Ilatyň sosial ýagdaýynyň pesligi sebäpli ýaşaýjylaryň köpüsi gaza, suwa hasaplaýjy gurallary goýduryp bilmeýändiklerini aýdýarlar.

‘Häkimiýetler häzir bu meseleleriň çözgüdine çynlakaý girişdiler” diýip, özüni Aýlar diýip tanyşdyran aşgabatly ýaşaýjy aýdýar.

Onuň sözüne görä, Aşgabatagyzsuw kärhanasynyň hem-de öý uprawleniýeleriniň işgärleri tarapyndan şu ýylyň noýabr aýynyň aýagyna çenli suw ölçeýji gurallaryň oturdylmadyk halatynda, ýaşaýjylaryň 400 manat jerime tölemeli boljakdyklary barada haýbatlar atylýar.

‘Haýbatlardan ätiýaç edýän ýaşaýjylaryň köpüsi öýlerinde hasaplaýjy gurallary oturtmagyň aladasyny edip ugradylar. Netijede, öý uprawleniýelerinde uly nobatlar emele geldi .

Hasaplaýjy gurallary goýmaga mejbur bolýanlaryň köpelmegi bilen öý uprawleniýeleriniň hem Aşgabatagyzsuwyň ýörite işgärleriniň aladasy a
4:39 - Türkmenistan: Nebit-gaz we suw hojalyk pudaklarynda iş orunlary kemeldilýär
Загружено 14 ноября 2017
10-njy noýabrda Türkmenistanyň oba we suw hojalyk ministrligi tarapyndan etrap suw dolandyryş edaralaryna işgärleriň sanyny düýpli kemeltmek barada görkezme ýaýradyldy diýip, “Hronika Türkmenistan” neşiri habar berýär.

Neşiriň ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp, 13-nji noýabrda çap eden maglumatyna görä, Mary welaýatynyň suw dolandyryş edarasy şu ýylyň ahyryna çenli öz işgärleriniň sanyny 50% kemeltmeli.

Şeýle-de, “Hronika Türkmenistan” neşiri ýurduň nebit-gaz pudagyndaky kärhanalaryň sanynyň hem-de iş orunlarynyň hem kemeldilýändigini belläp, bu çäräniň dekabr aýynda amala aşyryljakdygyny nygtaýar.

“Konserniň ýolbaşçylary işgärleriň, iň bolmanda, belli bir bölegini işinden boşatman, Balkan welaýatyna işe ugratmagy umyt edýärler. ‘Türkmengaz’ we ‘Türkmennebit’ döwlet konsernleri tarapyndan, Balkan welaýatyndaky nebit-gaz kärhanalaryna iş ýerlerini we ýaşaýyş jaýlaryny taýýarlamak barada eýýäm görkezme berildi. Bu ýerde ýurduň beýleki regionlaryndan gelen işgärler işlärler we ýaşarlar” diýip, neşir öz ýur
1:1 - Обзор зимней шины Maxxis MA-SUW Presa Spike
Загружено 13 октября 2017
Купить шину на сайте компании «Автосеть»:
4:0 - Begmyrat Annamyradow Dj Begga Suw Peri
Загружено 1 сентября 2017
4:27 - Suw sep
Загружено 27 августа 2017

Интересное в онлайне