Смотреть видео онлайн

Jemi. ���������������� ��������������


- только HD качество  

18:22 - Hepdäniň jemi #49 (08.12.2018 ý.)
Загружено 10 декабря 2018
Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda raýatlaryň haýyr-sahawat üçin berýän pullarynyň töweregindäki soraglar, demirgazyk Owganystandaky jeňçileriň “güýçlenmeginiň” sebäpleri baradaky söhbetlerimizi diňlemäge çagyrýarys.
3:9 - Young Zerka & Ronela Hajati - Syn i jemi
Загружено 24 ноября 2018
AVD Digital - >REDBOX EntertainmentMusic & Arrangement: BIG BANGLyrics & Melody: Ronela Hajati & Young ZerkaVideo:...
24:0 - Hepdäniň jemi #46 (17.11.2018 ý.)
Загружено 19 ноября 2018
Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, türkmenistanly maldarlaryň gurak gelen ýyllarda horugan mallary, gyş aladalary, Owganystanda çykýan “Göreş” žurnalynyň türkmençe ýazýan žurnalistleriň ýetmezçiliginde çekýän kynçylyklary baradaky söhbetlerimizi diňlemäge çagyrýarys.
5:39 - Jemis x Alric feat. Angel Falls - Ghosts of The Past (Vadim Bonkrashkov Extended Remix)
Загружено 10 ноября 2018
Download on Beatport: https://>Subscribe to Suanda Music: >Follow Ushttps...
24:0 - Hepdäniň jemi #40 (06.10.2018 ý.)
Загружено 8 октября 2018
Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, 1-nji oktýabrda bellenen Halkara ýaşulular güni bilen baglylykda Türkmenistanda ýaşuly adamlaryň hal-ahwaly, daşary ýurtlarda galan etniki türkmenleriň ata watanlaryna dolanmakda çekýän kynçylyklary baradaky söhbetlerimizi diňlemäge çagyrýarys.
25:0 - Hepdäniň jemi #39 (29.09.2018 ý.)
Загружено 30 сентября 2018
Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, Garaşsyzlyk baýramynyň oktýabrdan sentýabra geçirilmegi bilen baglylykda Türkmenistan döwletiniň döreýiş taryhy, goňşy Owganystandaky howpsuzlyk ýagdaýlar baradaky söhbetlerimizi diňlemäge çagyrýarys.
5:47 - TRANCE) Adam Episode 1 (Jemis & Rita Raga - Lost In The Darkness )
Загружено 27 сентября 2018
25:0 - Hepdäniň jemi #37 (15.09.2018 ý.)
Загружено 16 сентября 2018
Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda uly baýramçylyklara gabat geçirilýän amnistiýalaryň jemgyýetde oýnaýan roly, owgan türkmenleriniň döredýän medeni ojaklary baradaky söhbetlerimizi diňlemäge çagyrýarys.
25:0 - Hepdäniň jemi #36 (08.09.2018 ý.)
Загружено 10 сентября 2018
Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda dikeldilýän Halk maslahaty, onuň ýurduň syýasy-ykdysady durmuşynda, ozalky resmileriň ykballarynda oýnan roly, geljekki ‘maksatlary’, Owganystandaky howpsuzlyk ýagdaýlary baradaky söhbetlerimizi diňlemäge çagyrýarys.
25:0 - Hepdäniň jemi #35 (1.09.2018 ý.)
Загружено 1 сентября 2018
Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda pagta ýygymy we bugdaý ekişi, garaşsyzlyk ýyllarynda döredilen täze zyýaratçylyk medeniýeti bilen işsizligiň arasyndaky baglanyşyk, demirgazyk Owganystandaky howpsuzlyk ýagdaýlary baradaky söhbetlerimizi diňlemäge çagyrýarys.
25:0 - Hepdäniň jemi #33 (18.08.2018 ý.)
Загружено 18 августа 2018
Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, Kaspi deňziniň hukuk durumy baradaky konwensiýa hem-de türkmen bähbitleri baradaky söhbetlerimizi, beýleki maglumatlarymyzy diňlemäge çagyrýarys.
6:52 - [Y&B] JeMi Reaction (Tiffany Young - Over my skin)
Загружено 3 августа 2018
Наверное это первое и последнее наше видео реакция. Надеемся вам было смешно, хоть чуть-чуть. х)))
2:12 - Anita Bitri & Gëzim Çela - Buzëqeshja jote jemi ne
Загружено 3 августа 2018
2:48 - Ne jemi Furnizuesit e Vdekjes
Загружено 1 августа 2018
От ремонта до настоящего времени!1.08.2016 - 1.08.2018
25:5 - Hepdäniň jemi #30 (28.07.2018 ý.)
Загружено 29 июля 2018
Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda döwletiň hasabyna haj zyýaratyna ugradylýan adamlar we dindarlaryň bu ýagdaýdan nägile bolmaklarynyň sebäpleri, Türkmenistanda agyr jenaýatlaryň bassyr-ýussur edilmegi we ilatyň bagbançylyk ýerlerinde guran jaýlarynyň ýykylmagynyň netijeleri baradaky söhbetlerimizi diňlemäge çagyrýarys.
2:55 - Suela ft. Afrim Idrizi - Larg jemi (Official Video HD)
Загружено 18 июля 2018
25:0 - Hepdäniň jemi #27 (07.07.2018 ý.)
Загружено 8 июля 2018
Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda giň ýaran we hökümet tarapyndan boýun alynýan korrupsiýanyň sebäpleri, ‘ýok ediljegi’ aýdylýan awtobuslar we oba, etrap ýerlerinde jemgyýetçilik transportynyň, ýollary ýagdaýy, emele gelen ýagdaýdan çykalga baradaky söhbetlerimizi diňlemäge çagyrýarys.
25:0 - Hepdäniň jemi #26 (30.06.2018 ý.)
Загружено 2 июля 2018
Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, ýurduň açyk pikirli ýaşlara mätäçligi we MHM-niň ‘watançylyk’ söhbetdeşlikleri; Türkmenistanda bir ýere toplanýan şor we hapa suwlaryň ýakyn geljekde daşky gurşawa salyp biljek howpy baradaky söhbetlerimizi diňlemäge çagyrýarys.
25:0 - Hepdäniň jemi #25 (23.06.2018 ý.)
Загружено 25 июня 2018
Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda sowet döwründe ýerleriň şorladylmagy bilen çuňlaşan ekologiýa problemalary, býujet işgärleriniň we okuwçylaryň mejbury gatnaşdyrylýan köpçülik çäreleri we raýatlaryň olardan goranmak mümkinçilikleri baradaky söhbetlerimizi diňlemäge çagyrýarys.
25:0 - Hepdäniň jemi #24 (16.06.2018 ý.)
Загружено 18 июня 2018
Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda ekzamen-synaglar döwri we bilimdäki korrupsiýa, metjitlere baryp ýeten ogurlyk we barha çuňlaşýandygy aýdylýan ahlak krizisiniň öňüni almak mümkinçiligi baradaky söhbetlerimizi diňlemäge çagyrýarys.
25:0 - Hepdäniň jemi #23 (09.06.2018 ý.)
Загружено 9 июня 2018
Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, ussat sazanda, meşhur türkmen gyjakçysy Annageldi Jülgäýewiň ömri we işi, Türkmenistanda döwlet sylaglarynyň we at-derejeleriň pensionerleriň durmuşynda oýnaýan roly we parahaorlugyň ýagdaýy baradaky söhbetlerimizi diňlemäge çagyrýarys.
25:0 - Hepdäniň jemi #22 (02.06.2018 ý.)
Загружено 4 июня 2018
Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda çagalaryň kagyz ýüzündäki goragy we durmuşdaky hakyky ýagdaýlary baradaky maglumatlarymyzy, meşhur türkmen kompozitory Nury Hälmämmedowyň doglan gününň 80 ýyllygyna bagyşlanan söhbetdeşligimizi diňlemäge çagyrýarys.
4:15 - Dui_Dubar_l_দুই_দুবার_l_Asif_Akbar_l_Jemi_Yasmin_l_Affri__l_Imrose_l_New_Bangla_
Загружено 26 мая 2018
3:17 - Genc Prelvukaj feat. Mimoza Shkodra - Jemi nda
Загружено 20 мая 2018
Buy now on iTunes - >Produced by : Genc Prelvukaj Video : Black Fish Language : Albanian Country : Republic of Kosovo C...
25:0 - Hepdäniň jemi #19 (12.05.2018 ý)
Загружено 14 мая 2018
Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, Marynyň daýhan birleşiklerindäki sosial meseleler, Aşgabatdaky ýer-ýegsan edilýän abat binalar baradaky söhbetlerimizi we beýleki maglumatlarymyzy diňlemäge çagyrýarys.
25:0 - Hepdäniň jemi #18 (05.05.2018)
Загружено 6 мая 2018
Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanyň meşhur opera aýdymçysy Maýa Kulyýewanyň ömri we işi, S.Nyýazowyň “şa mülkleri” baradaky söhbetlerimizi, uruş ýyllarynyň ýatlamalaryny diňlemäge çagyrýarys.
3:50 - Marina Grabovari - Ne jemi komuniste
Загружено 3 мая 2018
3:26 - Eni Koci - Jemi dashtë - 2018 - Official Video - Full HD 1080p - группа Танцевальная Тусовка HD / Dance Party HD
Загружено 23 апреля 2018
Eni Koci - Jemi dashtë - 2018 - Official Video - Full HD 1080p - группа Танцевальная Тусовка HD / Dance Party HD
3:10 - Joe Jonas and Demi Lovato KISSING! JEMI MOMENTS 2010!
Загружено 22 апреля 2018
I put together a series of videos & pictures of my favorite Jemi moments:) ENJOY!
25:0 - Hepdäniň jemi #16 (21.04.2018)
Загружено 22 апреля 2018
Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda aýdym-saz mirasynyň öwrenilişi, düýedarçylyk problemalary, Hazaryň kenaryndaky ekologiýa we balyk gytçylygy baradaky söhbetlerimizi diňlemäge çagyrýarys.
3:7 - Jemi. Mr and Mrs Smith style. (Happy endings are just stories that haven't finished yet)
Загружено 20 апреля 2018
Press like and I will smile :)So..I usually make Nemi videos but I had this idea and I think it's pretty cute.I get so bored at the end...I'm so...
25:0 - Hepdäniň jemi – 7.04.2018.
Загружено 8 апреля 2018
Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň jemgyýetde oýnaýan roly, giň ýaýran işsizlik we ene-atasyz galan çagalaryň ýagdaýy, türkmen döredijilik wekilleriniň problemalary baradaky söhbetlerimizi diňlemäge çagyrýarys.
25:0 - Hepdäniň jemi – 24.03.2018
Загружено 24 марта 2018
Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, Türkmen saýlawlary dinastiýa ugrundaky nobatdaky çärä çalym edýändigi baradaky makalamyzy, Saýlaw baradaky reportažlar iki hepde öňünden surata düşürilendigi baradaky maglumatymyzy diňlemäge çagyrýarys.
25:1 - Hepdäniň jemi – 17.03.2018
Загружено 18 марта 2018
Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, prezident Berdimuhamedowyň regional sammite öz deregine ogluny iberendigi baradaky makalamyzy, Daşoguzda ilatyň inçekeselden kösenýändigi , Aşgabadyň orta mekdeplerindäki uzaldylan günli toparlarda bolmalysyndan iki essä golaý köp okuwçynyň okadylýandygy baradaky söhbetlerimizi diňlemäge çagyrýarys.
3:27 - Eni Koci - Jemi Dashte (Official Video 2018)
Загружено 18 марта 2018
37:45 - Chris ADCOCK Gabrielle ADCOCK vs GOH Soon Huat LAI Shevon Jemie 2018 All England Open
Загружено 14 марта 2018
Badminton 2018 All England Open Chris ADCOCK Gabrielle ADCOCK vs GOH Soon Huat LAI Shevon JemieSUBSCRIBE Badminton V Asia ►https://
25:1 - Hepdäniň jemi – 10.03.2018.
Загружено 10 марта 2018
Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, türkmen mekdeplerindäki kynçylyklar, daşary ýurtlarda okaýan türkmen studentleriniň okuwa ýetişigi, Magtymgulynyň goşgularynyň akademiki neşiriniň öňünde duran päsgelçilikler baradaky söhbetlerimizi diňlemäge çagyrýarys.
24:59 - Hepdäniň jemi – 3.03.2018.
Загружено 3 марта 2018
Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda derman problemasy, Azatlyk radiosynyň 65 ýylda geçen ýoly, Magtymgula edilýän hüjümleriň köki baradaky söhbetlerimizi diňlemäge çagyrýarys.
3:26 - Eni Koci - Jemi Dashte
Загружено 27 февраля 2018
3:26 - Eni Koci - Jemi dashtë (Official Video )
Загружено 27 февраля 2018

Интересное в онлайне