6434


- только HD качество  

1:0 - VID_64340511_154925_735.mp4
Загружено вчера
4:21 - XiaoYing_Video_1534278464349.mp4
Загружено 14 августа 2018
41:16 - 🕉🌏Джйотиш_Вселенная https:///club82196434
Загружено 14 августа 2018
Rohini Nakshatra Vedic Mantra :Om BrahmJagyaanam Prathmam PurstaDwiSeematah,SooruChoven Aavah Sabhudhanya Upma,AsyaVishtah SatashchYonimMatashchVivah.Om Brahmne Namah.
33:5 - 🕉🌏Джйотиш_Вселенная https:///club82196434
Загружено 14 августа 2018
Shravana Nakshatra Vedic Mantra :Om VishnorRaatMasi Vishno ShanPatrestho Vishno SayursiVishno,Dhruvosi VaishnavMasi VishnaVetvaa. Om Vishnave Namah.
35:57 - 🕉🌏Джйотиш_Вселенная https:///club82196434
Загружено 14 августа 2018
Uttara Phaluguni Nashatra Vedic Mantra :Om Daivya VadhVaryoo ch Aagat Gwwam Rathen SooryaTwacha.MadhvaYagya Gwwam SamanJaayetam Pratanya Yum VeinshChitram Devanaam.Om Aryamane Namah.
53:27 - 🕉🌏Джйотиш_Вселенная https:///club82196434
Загружено 14 августа 2018
Magha Nakshatra Vedic Mantra :Om PitraBhya SwadhaaYibhya SwaadhaaNamah PitaMaheBhyah,SwadhaYibhya SwadhaaNamah. ParPita MaheByah SwadhaaYibhya,SwadhaaNamah Akshannt Pitro MeemDantah, PitrotiTripant,PitrahShundhvam. Om Pitrebhaye Namah.
1:41 - PhotoGrid_Video_1533925510335_1533925764343.mp4
Загружено 10 августа 2018
1:0 - LIKE_6584643456967651054.mp4
Загружено 10 августа 2018
3:47 - 10000000_242857203102900_1269643441491346606_n.mp4
Загружено 9 августа 2018
1:33 - video-9ea2466a2dd65d042cb098f8c2643499-V.mp4
Загружено 8 августа 2018
1:2 - XiaoYing_Video_1533643467284.mp4
Загружено 7 августа 2018

Интересное в онлайне