2695-2


- только HD качество  

43:1 - 《女生日記》EP19 楊紫
Загружено вчера
1:9 - doc418426952_471562293.mp4
Загружено 17 сентября 2018
3:49 - 20 авг. 2018 г. 蔡維澤 & 楊芸晴Sunnee - 推開世界的門(降雜音歌詞版)
Загружено 15 сентября 2018
明日之子第二季第八期蔡維澤 / 楊芸晴Sunnee 演唱歌曲《推開世界的門》原唱:楊乃文詞:火星電臺/黃少峰曲:火星電臺/黃少峰蔡:推開世界的門你是站在門外怕遲到的人捧著一顆不懂計較的認真吻過你的眼睛就無畏的青春Sunnee:推開世界的門...
1:16 - doc418426952_466458415.mp4
Загружено 9 сентября 2018
3:26 - 電視劇微微一笑很傾城 LOVE O2O 片尾曲MV(楊洋) CROTON MEGAHIT Official
Загружено 9 сентября 2018
歌名:微微一笑很傾城 (電視劇《微微一笑很傾城》片尾曲)演唱:楊洋 詞:汪蘇瀧&唯乙安 曲:汪蘇瀧&劉顏嘉發行公司:聽見時代歌詞:  雨水滴在我的外套   思念浸透我的衣角   你給的暗號   微微一笑   出現的剛剛好   擦肩而過你的發梢   像是春風吹綠...
1:28 - doc418426952_473111849.mp4
Загружено 9 сентября 2018
1:2 - XiaoYing_Video_1536269567222.mp4
Загружено 7 сентября 2018
1:20 - Jaypee - 施公楊氏歴代家族祖宗佳城 Nelsy Lapida 20180904_152853
Загружено 6 сентября 2018
先亡弟兄施養賢 (Jovenal gunto Salas)生於中華民國四十一年壬辰十二月初十日吉時, (Born; January 24, 1953)卒於中華民國九十四年乙酉八月廿五日酉時。 (Died; September 28, 2005)Xiān wáng dìxiōng shīyǎngxián (Jovenal gunto Salas)shēng yú zhōnghuá mínguó sìshíyī nián rén chén shí'èr yuèchū shí rìjí shí, (Born; January 24, 1953)zú yú zhōnghuá mínguó jiǔshísì nián yǐyǒu bā yuè niàn wǔ rì yǒushí. (Died; September 28, 2005)先亡弟兄施養川 (Nelson gunto Salas)顯考施公諱養川佳城 (Nelson gunto Salas) 。生於中華民國四十四年乙未九月廿四日吉時, (Born; November 08, 1955)卒於中華民國九十九年庚寅十二月初五日酉時。 (Died; January 08, 2011)Xiān wáng dìxiōng shīyǎngchuān (Nelson gunto Salas)xiǎn kǎo shī gōng huì yǎng chuān jiā chéng (Nelson gunto Salas).Shēng yú zhōnghuá mínguó sìshísì nián yǐwèi jiǔ yuè niàn sì rìjí shí, (Born; November 08, 1955)zú yú zhōnghuá mínguó jiǔshíjiǔ niángēng yín shí'èr yuèchū wǔ rì yǒushí. (Died; January 08, 2011)
1:18 - Jaypee - 施公楊氏歴代家族祖宗佳城 Nelsy Lapida 20180904_095750
Загружено 6 сентября 2018
先亡弟兄施養賢 (Jovenal gunto Salas)生於中華民國四十一年壬辰十二月初十日吉時, (Born; January 24, 1953)卒於中華民國九十四年乙酉八月廿五日酉時。 (Died; September 28, 2005)Xiān wáng dìxiōng shīyǎngxián (Jovenal gunto Salas)shēng yú zhōnghuá mínguó sìshíyī nián rén chén shí'èr yuèchū shí rìjí shí, (Born; January 24, 1953)zú yú zhōnghuá mínguó jiǔshísì nián yǐyǒu bā yuè niàn wǔ rì yǒushí. (Died; September 28, 2005)先亡弟兄施養川 (Nelson gunto Salas)顯考施公諱養川佳城 (Nelson gunto Salas) 。生於中華民國四十四年乙未九月廿四日吉時, (Born; November 08, 1955)卒於中華民國九十九年庚寅十二月初五日酉時。 (Died; January 08, 2011)Xiān wáng dìxiōng shīyǎngchuān (Nelson gunto Salas)xiǎn kǎo shī gōng huì yǎng chuān jiā chéng (Nelson gunto Salas).Shēng yú zhōnghuá mínguó sìshísì nián yǐwèi jiǔ yuè niàn sì rìjí shí, (Born; November 08, 1955)zú yú zhōnghuá mínguó jiǔshíjiǔ niángēng yín shí'èr yuèchū wǔ rì yǒushí. (Died; January 08, 2011)
1:22 - Jaypee - 許公楊氏歴代家族祖宗佳城 Tatay Lapida 20180904_152425
Загружено 6 сентября 2018
顯考許公諱龍泉佳城。(Federico Dionicio Carpio Junior)生於中華民國四十二年癸巳四月初六日吉時, (Born; May 18, 1953)卒於中華民國一〇一年壬辰八月十二日亥時。 (Died; September 27, 2012) Xiǎn kǎo xǔ gōng huì lóngquán jiā chéng.(Federico Dionicio Carpio Junior) shēng yú zhōnghuá mínguó sìshí'èr nián guǐsì sì yuèchū liù rìjí shí, (Born; May 18, 1953) zú yú zhōnghuá mínguó yī líng yī nián rén chén bā yuè shí'èr rì hàishí. (Died; September 27, 2012)附男許明山先生 (Jaypee Andaya Carpio)生於中華民國七十二年癸亥十二月十四日吉時 (Born; January 16, 1984)卒於中華民國吉年干支吉月吉日吉時 Fù nán xǔ míngshān xiānshēng (Jaypee Andaya Carpio) shēng yú zhōnghuá mínguó qīshí'èr nián guǐ hài shí'èr yuè shísì rìjí shí (Born; January 16, 1984) zú yú zhōnghuá mínguó jí nián gānzhī jí yuè jírì jí shí zú yú zhōnghuá mínguó jí nián gānzhī jí yuè jírì jí shí
1:18 - Jaypee - 許公楊氏歴代家族祖宗佳城 Tatay Lapida 20180904_095329
Загружено 6 сентября 2018
顯考許公諱龍泉佳城。(Federico Dionicio Carpio Junior)生於中華民國四十二年癸巳四月初六日吉時, (Born; May 18, 1953)卒於中華民國一〇一年壬辰八月十二日亥時。 (Died; September 27, 2012) Xiǎn kǎo xǔ gōng huì lóngquán jiā chéng.(Federico Dionicio Carpio Junior) shēng yú zhōnghuá mínguó sìshí'èr nián guǐsì sì yuèchū liù rìjí shí, (Born; May 18, 1953) zú yú zhōnghuá mínguó yī líng yī nián rén chén bā yuè shí'èr rì hàishí. (Died; September 27, 2012)附男許明山先生 (Jaypee Andaya Carpio)生於中華民國七十二年癸亥十二月十四日吉時 (Born; January 16, 1984)卒於中華民國吉年干支吉月吉日吉時 Fù nán xǔ míngshān xiānshēng (Jaypee Andaya Carpio) shēng yú zhōnghuá mínguó qīshí'èr nián guǐ hài shí'èr yuè shísì rìjí shí (Born; January 16, 1984) zú yú zhōnghuá mínguó jí nián gānzhī jí yuè jírì jí shí zú yú zhōnghuá mínguó jí nián gānzhī jí yuè jírì jí shí
1:18 - Jaypee - 楊公林氏歴代家族祖宗佳城 Andaya Lapida 20180904_151547
Загружено 6 сентября 2018
顯考楊公諱頂順佳城。 (Nicanor Alcanar Andaya) Xiǎn kǎo yáng gōng huì dǐng shùn jiā chéng. (Nicanor Alcanar Andaya)生於中華民國前十三年己亥十二月初十吉時, (Born; January 10, 1900)卒於中華民國四十七年戊戌五月初二日子時。 (Died; June 18, 1958)shēng yú zhōnghuá mínguó qián shísān nián jǐ hài shí'èr yuèchū shí jí shí, (Born; January 10, 1900) zú yú zhōnghuá mínguó sìshíqī nián wùxū wǔ yuèchū èr rì zǐ shí. (Died; June 18, 1958) 顯妣楊母林艷娘佳城。 (Victoria Nepomuceno Andaya) Xiǎn bǐ yáng mǔ línyànniáng jiā chéng. (Victoria Nepomuceno Andaya) 生於中華民國紀元三年甲寅十一月初七日吉時, (Born; December 23, 1914)卒於中華民國九十七年戊子閠七月廿五日酉時。 (Died; August 25, 2008)shēng yú zhōnghuá mínguó jìyuán sān nián jiǎ yín shíyī yuèchū qī rìjí shí, (Born; December 23, 1914)zú yú zhōnghuá mínguó jiǔshíqī nián wùzi rùn qī yuè niàn wǔ rì yǒushí. (Died; August 25, 2008)
1:25 - Jaypee - 楊公林氏歴代家族祖宗佳城 Andaya Lapida 20180904_092832
Загружено 6 сентября 2018
顯考楊公諱頂順佳城。 (Nicanor Alcanar Andaya) Xiǎn kǎo yáng gōng huì dǐng shùn jiā chéng. (Nicanor Alcanar Andaya)生於中華民國前十三年己亥十二月初十吉時, (Born; January 10, 1900)卒於中華民國四十七年戊戌五月初二日子時。 (Died; June 18, 1958)shēng yú zhōnghuá mínguó qián shísān nián jǐ hài shí'èr yuèchū shí jí shí, (Born; January 10, 1900) zú yú zhōnghuá mínguó sìshíqī nián wùxū wǔ yuèchū èr rì zǐ shí. (Died; June 18, 1958) 顯妣楊母林艷娘佳城。 (Victoria Nepomuceno Andaya) Xiǎn bǐ yáng mǔ línyànniáng jiā chéng. (Victoria Nepomuceno Andaya) 生於中華民國紀元三年甲寅十一月初七日吉時, (Born; December 23, 1914)卒於中華民國九十七年戊子閠七月廿五日酉時。 (Died; August 25, 2008)shēng yú zhōnghuá mínguó jìyuán sān nián jiǎ yín shíyī yuèchū qī rìjí shí, (Born; December 23, 1914)zú yú zhōnghuá mínguó jiǔshíqī nián wùzi rùn qī yuè niàn wǔ rì yǒushí. (Died; August 25, 2008)
4:12 - 潘瑋柏Will Pan feat.楊丞琳《打呼》官方完整HD版MV
Загружено 5 сентября 2018
2014 潘瑋柏《伊殿園》台北小巨蛋演唱會 主題曲:伊甸園潘瑋柏【伊殿園】台北小巨蛋演唱會 7/27(日)中午12:00 ibon獨家開賣! ibon 購票連結:
5:19 - 《天乩之白蛇傳說》插曲《千年》MV首發 楊紫任嘉倫千年虐戀_HIGH.mp4
Загружено 4 сентября 2018
16:46 - 楊鄂西老師牡丹示範影片(千玉老師美術學科中心講演用)
Загружено 2 сентября 2018
4:8 - Pikachu vs. Zombies 屍速公車 부산행 웃긴동영상【屁子英雄系列】ft 楊昇達
Загружено 1 сентября 2018
訂閱 葉式特工 ➤ >追蹤粉絲團FB ➤ https://>幕後花絮 BTS 》➤https://youtu.be/a_l_-V2ZzyE導演 : 葉公攝影 : Vic、小宇特效 :...
4:43 - 冷漠_楊小曼_我愛你勝過你愛我.mp4
Загружено 1 сентября 2018
1:16 - Jaypee Layout Lapida 施公楊氏歴代家族祖宗佳城 08/31/2018
Загружено 31 августа 2018
先亡弟兄施養賢 (Jovenal gunto Salas)生於中華民國四十一年壬辰十二月初十日吉時, (Born; January 24, 1953)卒於中華民國九十四年乙酉八月廿五日酉時。 (Died; September 28, 2005)Xiān wáng dìxiōng shīyǎngxián (Jovenal gunto Salas)shēng yú zhōnghuá mínguó sìshíyī nián rén chén shí'èr yuèchū shí rìjí shí, (Born; January 24, 1953)zú yú zhōnghuá mínguó jiǔshísì nián yǐyǒu bā yuè niàn wǔ rì yǒushí. (Died; September 28, 2005)先亡弟兄施養川 (Nelson gunto Salas)顯考施公諱養川佳城 (Nelson gunto Salas) 。生於中華民國四十四年乙未九月廿四日吉時, (Born; November 08, 1955)卒於中華民國九十九年庚寅十二月初五日酉時。 (Died; January 08, 2011)Xiān wáng dìxiōng shīyǎngchuān (Nelson gunto Salas)xiǎn kǎo shī gōng huì yǎng chuān jiā chéng (Nelson gunto Salas).Shēng yú zhōnghuá mínguó sìshísì nián yǐwèi jiǔ yuè niàn sì rìjí shí, (Born; November 08, 1955)zú yú zhōnghuá mínguó jiǔshíjiǔ niángēng yín shí'èr yuèchū wǔ rì yǒushí. (Died; January 08, 2011)
4:16 - 戰長沙 捨了《我會記得你 霍建華&楊紫》合唱版 by yy小妹大
Загружено 30 августа 2018
【自製視頻】#戰長沙# 捨了MV《#我會記得你# #霍建華# #楊紫#》男女對唱版,下載請戳:>百度霍建華貼吧臉書專頁https://>
9:18 - Янши тайцзицюань 楊式太極拳 методы наработки и методы применения (練法及用法) демонстрирует Сюй Сюэвэнь 蘇學文
Загружено 30 августа 2018
Янши тайцзицюань 楊式太極拳 методы наработки и методы применения (練法及用法) демонстрирует Сюй Сюэвэнь 蘇學文
1:26 - Jaypee Done Lapida 許公楊氏歴代家族祖宗佳城 08/30/2018
Загружено 30 августа 2018
顯考許公諱龍泉佳城。(Federico Dionicio Carpio Junior)生於中華民國四十二年癸巳四月初六日吉時, (Born; May 18, 1953)卒於中華民國一〇一年壬辰八月十二日亥時。 (Died; September 27, 2012) Xiǎn kǎo xǔ gōng huì lóngquán jiā chéng.(Federico Dionicio Carpio Junior) shēng yú zhōnghuá mínguó sìshí'èr nián guǐsì sì yuèchū liù rìjí shí, (Born; May 18, 1953) zú yú zhōnghuá mínguó yī líng yī nián rén chén bā yuè shí'èr rì hàishí. (Died; September 27, 2012)附男許明山先生 (Jaypee Andaya Carpio)生於中華民國七十二年癸亥十二月十四日吉時 (Born; January 16, 1984)卒於中華民國吉年干支吉月吉日吉時 Fù nán xǔ míngshān xiānshēng (Jaypee Andaya Carpio) shēng yú zhōnghuá mínguó qīshí'èr nián guǐ hài shí'èr yuè shísì rìjí shí (Born; January 16, 1984) zú yú zhōnghuá mínguó jí nián gānzhī jí yuè jírì jí shí zú yú zhōnghuá mínguó jí nián gānzhī jí yuè jírì jí shí
4:38 - 冷漠+楊小曼-我愛你勝過你愛我 (現場版1080P) KTV-1.mp4
Загружено 29 августа 2018
1:8:31 - Chinese Art Songs Recital, Bass-Baritone: Shenyang, Piano: Liqing Yang 中國民国时期藝術歌曲 低男中音:沈洋,鋼琴:楊立
Загружено 29 августа 2018
Music Documentary "Stories of the Forgotten Chinese Melodies"Chinese Art Songs (1919-1945) Recital, Bass-Baritone: Shenyang, Piano: Liqing Yang ...
1:22 - Jaypee Done Lapida 楊公林氏歴代家族祖宗佳城 08/28/2018
Загружено 28 августа 2018
顯考楊公諱頂順佳城。 (Nicanor Alcanar Andaya) Xiǎn kǎo yáng gōng huì dǐng shùn jiā chéng. (Nicanor Alcanar Andaya)生於中華民國前十三年己亥十二月初十吉時, (Born; January 10, 1900)卒於中華民國四十七年戊戌五月初二日子時。 (Died; June 18, 1958)shēng yú zhōnghuá mínguó qián shísān nián jǐ hài shí'èr yuèchū shí jí shí, (Born; January 10, 1900) zú yú zhōnghuá mínguó sìshíqī nián wùxū wǔ yuèchū èr rì zǐ shí. (Died; June 18, 1958) 顯妣楊母林艷娘佳城。 (Victoria Nepomuceno Andaya) Xiǎn bǐ yáng mǔ línyànniáng jiā chéng. (Victoria Nepomuceno Andaya) 生於中華民國紀元三年甲寅十一月初七日吉時, (Born; December 23, 1914)卒於中華民國九十七年戊子閠七月廿五日酉時。 (Died; August 25, 2008)shēng yú zhōnghuá mínguó jìyuán sān nián jiǎ yín shíyī yuèchū qī rìjí shí, (Born; December 23, 1914)zú yú zhōnghuá mínguó jiǔshíqī nián wùzi rùn qī yuè niàn wǔ rì yǒushí. (Died; August 25, 2008)
2:55 - 2_5472269526059975121.mp4
Загружено 26 августа 2018
2:38 - 2_5472065609602695999.mp4
Загружено 26 августа 2018
4:30 - 楊丞琳 Rainie Yang - 只想愛你
Загружено 25 августа 2018
Music video by Rainie Yang performing Zhi Xiang Ai Ni. (C) 2005 SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (Taiwan) Ltd.
2:38 - 2_5472065609602695999.mp4
Загружено 23 августа 2018
44:58 - 電視劇三生三世十里桃花 Eternal Love(a.k.a. Ten Miles of Peach Blossoms)第三十集 EP30 楊冪 趙又廷
Загружено 22 августа 2018
電視劇《三生三世十里桃花》由華策克頓、劇酷傳播、嘉行傳媒、三味火文化聯合出品。本劇由林玉芬執導,楊冪、趙又廷、張智堯、迪麗熱巴 領銜主演,連奕名 特別出演,高偉光、張彬彬、于朦朧、祝緒丹、黃夢瑩等實力演員加盟。本劇根據唐七公子同名小說改編,講述了青丘帝姬白૿
1:28 - doc418426952_471446705.mp4
Загружено 20 августа 2018
1:17 - Jaypee Done Lapida 楊公林氏歴代家族祖宗佳城 08/19/2018
Загружено 19 августа 2018
顯考楊公諱頂順佳城。 (Nicanor Alcanar Andaya) Xiǎn kǎo yáng gōng huì dǐng shùn jiā chéng. (Nicanor Alcanar Andaya) 生於中華民國前十三年己亥十二月初十吉時, (Born; January 10, 1900) 卒於中華民國四十七年戊戌五月初二日子時。 (Died; June 18, 1958) shēng yú zhōnghuá mínguó qián shísān nián jǐ hài shí'èr yuèchū shí jí shí, (Born; January 10, 1900) zú yú zhōnghuá mínguó sìshíqī nián wùxū wǔ yuèchū èr rì zǐ shí. (Died; June 18, 1958) 顯妣楊母林艷娘佳城。 (Victoria Nepomuceno Andaya) Xiǎn bǐ yáng mǔ línyànniáng jiā chéng. (Victoria Nepomuceno Andaya) 生於中華民國紀元三年甲寅十一月初七日吉時, (Born; December 23, 1914) 卒於中華民國九十七年戊子閠七月廿五日酉時。 (Died; August 25, 2008) shēng yú zhōnghuá mínguó jìyuán sān nián jiǎ yín shíyī yuèchū qī rìjí shí, (Born; December 23, 1914) zú yú zhōnghuá mínguó jiǔshíqī nián wùzi rùn qī yuè niàn wǔ rì yǒushí. (Died; August 25, 2008)
44:18 - 武動乾坤 01 | Martial Universe 01(楊洋、張天愛、吳尊、王麗坤等主演 )
Загружено 18 августа 2018
【歡迎訂閱】大劇獨播頻道:https://goo.gl/hXZpFq夢想光耀門楣的少年林動(楊洋飾),機緣巧合獲得了上古至尊符祖留下來的神秘石符。從此之後,眾多本與林動毫無牽扯的武修宗派、豪傑名門以及中山國的三大超級宗派紛紛出現於林動身旁,就連自己曾經遙不可及的仇人林琅天(吳尊飾),也開始...
7:44 - 楊式第五代傳人蘇學文-楊式班侯拳 Исполнение мастера Су Юэвенем.
Загружено 12 августа 2018
По моему я нашёл промежуточное звено между современным Ян ши и Чень ши тайцзицюанем.)
20:0 - 傅鐘文楊氏85式太極拳 Master Fu Zhong Wen Yang Style Tai Chi
Загружено 11 августа 2018
1:27 - 電視劇三生三世十里桃花 Eternal Love 賀新年RAP桃花 楊冪 趙又廷 CROTON MEGAHIT Official
Загружено 9 августа 2018
電視劇《三生三世十里桃花》由華策克頓、劇酷傳播、嘉行傳媒、三味火文化聯合出品。1/30 24:00起全球首播!台灣地區於愛奇藝台灣站(>本劇由林玉芬執導,楊冪、趙又廷、張智堯、迪麗熱巴 領銜主演,連奕名 特別出演,高偉光、張彬彬、于朦朧、祝...
5:10 - 三生三世十里桃花 白淺X夜華MV 郁可唯-思慕【楊幂 趙又廷】
Загружено 9 августа 2018
最近中三生毒無法出坑 所以做了這MV這首歌太適合白夜了涼涼mv :https://youtu.be/MoOddMlpcog繁花mv https://youtu.be/tpVWq-sLcIY
1:9 - doc418426952_470555793.mp4
Загружено 7 августа 2018
1:0 - doc418426952_468220665.mp4
Загружено 7 августа 2018
4:38 - : 2 авг. 2018 г.【明日之子2未播花絮】第5期:華晨宇與楊冪示範什麼叫“對峙”;一字
Загружено 2 августа 2018
官方《明日之子2》第二季第5期完整版👉>社群協力翻譯(Translation production)👉

Интересное в онлайне